"... by los cię nie okpił"

ubezpieczenia, inwestycje, emerytury

indywidualnie dopasowane rozwiązania

profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe


Ubezpieczenia majątkowe

Po co ubezpieczać majątek?

Posiadany majątek jest najczęściej wynikiem naszej ciężkiej pracy, a często także pracy naszych rodziców czy nawet dziadków. Zgromadzone dobra materialne dają nam poczucie bezpieczeństwa i spokojnej egzystencji. Nagłe zdarzenia losowe mogą pozbawić nas części lub całości posiadanego majątku, którego własnymi siłami nie będziemy wstanie odbudować.

Ubezpieczenie ma za zadanie, w razie zajścia określonych w polisie zdarzeń, częściowo lub w całości zrekompensować poniesione straty. Jaka będzie wysokość świadczenia w największej mierze zależy od nas samych i decydujemy o tym już na etapie zakupu polisy. To jakie ustalimy sumy ubezpieczenia oraz zakres i liczbę ryzyk, a także sposób wyceny strat ustalamy już przy zakupie, a wypadkową tych ustaleń jest cena. Niestety przy zakupie najczęściej kierujemy się tym ostatnim, co przy zaistnieniu szkody może powodować frustrację. Skoro wydajemy własne pieniądze, to poświęćmy temu trochę czasu i wydajmy je rozsądnie.

W naszej firmie analizujemy potrzeby klientów, tłumaczymy zapisy OWU i doradzamy najlepsze rozwiązania dla osób prywatnych, firm i instytucji.


W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia:

 • Majątkowe (domy, mieszkania, lokale, firmy)
 • Domy w budowie
 • CARGO 1)
 • OC przewoźnika drogowego (krajowego, międzynarodowego) 2)
 • OC spedytora 3)
 • OC w życiu prywatnym
 • OC działalności gospodarczej
 • OC wykonywanego zawodu (obowiązkowe i dobrowolne)
 • Maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Sprzętu budowlanego
 • oraz wiele innych w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych klientów.


Wyjaśnienia:

1) Cargo - ubezpieczenie mienia w transporcie - ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia w transporcie na skutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ubezpieczenia (np. wypadek środka transportu). Ubezpieczenie może dotyczyć transportów krajowych, jak i międzynarodowych, zarówno własnymi środkami transportu, jak i obcymi. W przypadku transportów obcymi środkami transportu ( zawodowy przewoźnik ) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie pokrywa wszystkich szkód, które mogą spowodować zniszczenie przewożonego mienia, dlatego też właścicielowi towaru również przy tego typu transportach polecane jest wykupienie dodatkowo polisy cargo.

2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika - obejmuje odpowiedzialność przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej podczas wykonywania zawartej umowy przewozu. Ubezpieczenie może dotyczyć zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych.

3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora - obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody w towarze, wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 602 440 626

lub mogą Państwo skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego

Warto wiedzieć...

Nasza firma to grupa niezależnych doradców i agentów skupiona pod jedną marką i działająca od wielu lat, co sprawia, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Szeroki zakres oferowanych ubezieczeń i pakietów oraz rzetelne, indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe jest naszym atutem.

Obsługujemy osoby prywatne, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia oraz instytucje publiczne. Na zaufanie naszych klientów pracowaliśmy od lat, a ich rekomendacje są dla nas bardzo cenne.

Współpracujemy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi i finansowymi. Dzięki temu oferujemy dostęp do najbardziej optymalnych i nowoczesnych rozwiązań na rynku finansowym.

Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści zawsze chętnie i profesjonalnie pomogą Państwu w doborze rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań.