Komunikacyjne

 

     

   


biuro@szelagowski.eu
       Ubezpieczenia Komunikacyjne

Oferujemy wszelkie ubezpieczenia komunikacyjne dla osób prywatnych i podmiotów gospodarczych - w tym ubezpieczenia floty pojazdów.

 

W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia:

  • OC pojazdów w ruchu krajowym
  • OC pojazdów w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
  • Auto Casco
  • Ochrona Prawna
  • NNW
  • Szyby
  • Assistance

Przypomnienieo obowiązkach zbywcy przy zmianie posiadacza pojazdu po nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych od dnia 11.02.2012 r. Art. 32

  1. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.
  2. Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują:

                a) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany
                lub
                b) nazwę, siedzibę i numer REGON.